Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25183 Antsla–Kanepi km 0,22-0,5 asuva Veski tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25183 Antsla– Kanepi km 0,22-0,5 asuva Veski tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.