Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.