Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.