Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 143,85-143,97 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85-144,08 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 ning Riia mnt 210 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Riia mnt 210 kinnistu omanik andis teada, et ei soovi müraseina rajamist Riia mnt 210 kinnistu kaitseks. Transpordiamet otsustas muuta projekteerimistingimuste menetlust ja projekteerimistingimuste eelnõud selliselt, et mürasein kavandatakse vaid Haaviku tee 1 ja Haaviku tee 3 kinnistute kaitseks.