Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 TallinnPärnu-Ikla km 22,27 liiklusohtliku koha likvideerimiseks (Jahi tee ristmiku sulgemine)

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,27 liiklusohtliku koha likvideerimiseks (Jahi tee ristmiku sulgemine) ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.