Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,05-24,7 liiklusohtlike kohtade ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,05-24,7 liiklusohtlike kohtade ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.