Projekteerimistingimuste andmine riigitee 47 Sangla–Rõngu km 1,297 asuva Sangla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 22.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 47 Sangla–Rõngu km 1,297 asuva Sangla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.