Projekteerimistingimuste andmine riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 15,647-22,947 asuva Sagevere–Paaksima lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 49 Imavere–Viljandi– Karksi-Nuia km 15,647-22,947 asuva Sagevere–Paaksima lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.