Projekteerimistingimuste andmine riigitee 57 Mudiste–Suure-Jaani–Vändra km 16,385-23,809 asuva Vihi–Kaansoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 28.09.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 57 Mudiste–Suure-Jaani–Vändra km 16,385-23,809 asuva Vihi–Kaansoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.