Projekteerimistingimuste andmine riigitee 57 Mudiste–Suure-Jaani–Vändra km 23,809-32,691 Kaansoo–Suurejõe lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 57 Mudiste–SuureJaani–Vändra km 23,809-32,691 Kaansoo–Suurejõe lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.