Projekteerimistingimuste andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 Tori silla ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatab projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 asuva Tori silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.