Projekteerimistingimuste andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 3,4 Türgioja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 3,4 Türgioja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.