Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 69,94-72,16 Abja-Paluoja linnalõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 14.07.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 69,94-72,16 Abja-Paluoja linnalõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.