Projekteerimistingimuste andmine riigitee 71 Rõngu–Otepää–Kanepi km 37,9-38,4 Kanepi alevikus asuva lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 71 Rõngu–Otepää– Kanepi km 37,9-38,4 Kanepi alevikus asuva lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.