Projekteerimistingimuste andmine riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.