Projekteerimistingimuste andmine riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas 22.02.2019. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.