Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 20,25-21,35 Vääna-Jõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha likvideerimise põhiprojekt koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 20,25-21,35 Vääna-Jõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha likvideerimise põhiprojekti koostamiseks.