Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 26.03.2021 otsusega nr 1.1-2/21/38 nõuetele vastavaks  riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine". Projektiga nähakse ette teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on eelprojekti puudutavates küsimustes on  Transpordiameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht Kaie Kruusmaa, e-post: kaie.kruusmaa [at] transpordiamet.ee, tel. 58805076 ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Transpordiameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: kristi.olt [at] transpordiamet.ee, tel. 5208169.

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee).