Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine". KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320.

Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 02.02.2021 algusega kell 17.30.

E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile jyri.hion [at] skpk.ee. Koosolekuga liitumise juhend leiate allolevast failide osast ja koosolekuga liitumise link on MS Teams keskkonnas.

02.02.2021 toimunud KMH programmi avalikku arutelu on võimalik järele kuulata siit.

Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva jooksul alates 04.02.2021 Transpordiameti kodulehel. Lisaks on salvestist võimalik järele kuulata tööaegadel Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) ja Toila Seltsimajas (Pikk tn 41, Toila)  asuvas avalikus arvutis 5 tööpäeva jooksul alates 04.02.2021. E-arutelu salvestise kuulamisel tekkinud ettepanekud KMH programmi kohta palub Transpordiamet saata e-posti aadressil info [at] transpordiamet.ee või postiaadressile Vallikraavi 2, Rakvere, 44306.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 18.01.-31.01.2021 alltoodud linkidel.

KMH osapooled:

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti projekteerimise talituse projektijuht Kaie Kruusmaa, e-post: Kaie.Kruusmaa [at] transpordiamet.ee, tel. 58805076 ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Transpordiameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt [at] transpordiamet.ee, tel. 520 8169

Projekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730, e-post: peeter.skepast [at] skpk.ee). Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee).

 

* 1. jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.