Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine",
  • 2+2 ristlõikega teelõigu ulatuse ja teedevõrgu asukoha täpsustamine ning teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul,
  • liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms).

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.

Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 12.05.2021 e-posti aadressil: info [at] transpordiamet.ee.

Lisaks toimub 05.05.2021 algusega kell 17.30 projekti tutvustav arutelu, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub projekti tutvustus MS Teams keskkonnas. Võimalusel palume ennast arutelul osalemiseks eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile kaie.kruusmaa [at] transpordiamet.ee, kuid kinnitame, et osaleda saab ka ilma eelregistreerimiseta. Aruteluga liitumise juhised ja koosolekul osalemise põhireeglid on lisatud failina allpool.

Arutelu link:

05.05.2021 toimunud arutelu on võimalik järele kuulata siit.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Kaie Kruusmaa poole (tel +372 5880 5076, e-post kaie.kruusmaa [at] transpordiamet.ee).