Riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigul 2+2 ristlõikega maantee kavandamine;
  • Keila lõunapoolse ümbersõidu kavandamine 1+1 ristlõikega maanteena Tallinna ringtee ja riigitee 11371 Keila-Ohtu vahelises lõigus;
  • Riigiteede 8 Tallinn-Paldiski ja 11 Tallinna ringtee liiklussõlme kavandamine  koos Keila põhjapoolsele ümbersõidule viiva haruga ning vajalike ümberehitustega Tallinna ringteel;
  • Riigitee 11117 Valingu-Jõgisoo eritasandilise raudtee ületuskoha kavandamine ja selle kokkuviimine Tallinna ringteele projekteeritava Valingu liiklussõlmega;
  • projekteeritavate teelõikude ulatuse ja asukoha täpsustamine, põhimaantee toimimiseks vajalike teede ja rajatiste asukohtade täpsustamine ning teemaa vajaduse määramine;
  • liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ja liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, kohalik liiklus, transiitliiklus jne).

Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 28.06.2021 e-posti aadressil: info [at] transpordiamet.ee.

Ühtlasi toimus 15.06.2021 algusega kell 18.00 projekti tutvustav arutelu MS Teams keskkonnas, kus tutvustati projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi korral oli võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Arutelu salvestati ning seda on võimalik järele kuulata nädala jooksul peale arutelu toimumist.

Arutelu saab järelvaadata siin: https://youtu.be/pJw4T-BJkGg

Täiendavate küsimuste korral pöörduda Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Elle Tamm poole (tel +372 611 9384, e-post Elle.Tamm [at] transpordiamet.ee).