Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade.

Transpordiamet teatab, et tunnistas 14.07.2021 otsusega 1.1-2/21/96 nõuetele vastavaks riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõikudel km 162,6-167,3 ja 170,5-178,7 vastavalt Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn –Tartu –Võru –Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 –183,0“ ning Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine. Projektiga nähakse ette teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine, liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh. jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms).

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna projektijuht Tiit Vunk (e-post: tiit.vunk [at] transpordiamet.ee, tel 5918 5199). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Deve Andreson (e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Alkranel OÜ (juhtekspert Tanel Esperk). Alkranel OÜ (aadress: Riia 15b, 51 010, Tartu) kontaktisikuks on  Elar Põldvere, e-post: elar [at] alkranel.ee, tel 5289 197).

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.