​​​​​​​Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade

Transpordiamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojektiga kavandatavatele tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja 19.02.2021 otsusega nr 1.1-2/21/20.

Projekti eesmärgid:

  • Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamine vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“.
  • Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine.
  • Projektalal liikuvuse tagamine erinevatele transpordiliikidele (sh kergliiklejad, ühistransport, kohalik liiklus, transiitliiklus, põllumajandustehnika).
  • Keskkonnamõju hindamine

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 03.09-17.09.2021 alltoodud linkidel ja SIIN

KMH programmi kohta kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid ning arvamusi või ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõule saab esitada kuni 17.09.2021 (k.a.) e-posti aadressil info [at] transpordiamet.ee.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontakt Veronika Verš, aadress: Laki põik 2, 12919, Tallinn, e-post: veronika.vers [at] skpk.ee, tel 6645808).

KMH programmi avalik arutelu ja eskiisi tutvustus toimub 22.09.2021 algusega kell 17.00 Koigi Koolis (Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga saab liituda lingil: Liitu avaliku aruteluga.

Kontaktisikuks eelprojekti ja projekteerimistingimusi puudutavates küsimustes on Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuht Marge Kelgo (e-post: Marge.Kelgo [at] transpordiamet.ee, tel 53499226). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti projekteerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Kristi Olt (e-post: Kristi.Olt [at] transpordiamet.ee, tel 5208169).

Seoses COVID-19 levikuga ning arvestades alates 26.08.2021. a jõustunud piirangutega siseruumides toimuvatele avalikele üritustele ja kogunemistele, palume arvestada, et kohapeal toimuvale arutelule on oodatud üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbipõdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Kohapeal testimise võimalust ei ole. Ohutuse tagamiseks palume võimalusel ühineda aruteluga veebi vahendusel! Palume jälgida piirangute kohta infot jooksvalt www.kriis.ee  lehel ning juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.