Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõigul km 108,1-128,1 vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“.
  • Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul.
  • Liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh. jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms).
  • Keskkonnamõju hindamine.

Lähtudes liiklusseaduse § 11 lg 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.

Koostatav ehitusprojekt on üks terviklik projekt, millega lahendatakse lisaks riigiteedele ka Põltsamaa ja Järva valla territooriumile jäävaid kohalikke teid, mistõttu viib Transpordiamet vastavalt kokkuleppele Järva Vallavalitsusega ning Põltsamaa Vallavalitsusega projekteerimistingimuste menetluse läbi ühiselt nii riigiteedele kui kohalikele teedele. Projekteerimistingimused annavad osapooled vastavalt oma pädevusele pärast menetluse läbiviimist.

Projekteerimistingimuste eelnõude ja lisatud dokumentidega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.

Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 05.09.2021 e-posti aadressil: info [at] transpordiamet.ee.

Lisaks toimub 02.09.2021 algusega kell 18.00 Põltsamaa kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa 48105) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams projekti tutvustav arutelu, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi.

Seoses COVID 19 levikuga ning arvestades alates 09.08.2021.a jõustuvate piirangutega  siseruumides toimuvatele avalikele üritustele ja kogunemistele, palume Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreerida e-posti aadressil anni.luht [at] transpordiamet.ee. Palume arvestada, et koha peal toimuvale arutelule on oodatud üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.  Tõendid palume kaasa võtta paberkandjal. Koha peal testimise võimalust ei ole. Ohutuse tagamiseks palume võimalusel ühineda aruteluga veebi vahendusel!

Palume jälgida piirangute kohta infot jooksvalt ning juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuhi Anni Luht poole (tel +372 509 0807, e-post anni.luht [at] transpordiamet.ee).