Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 30.04.2021 otsusega nr 1.1-2/21/57 nõuetele vastavaks riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 ristlõikega) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“. Projektiga nähakse ette teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning selgitatakse välja teede ehitamiseks ja hoolduseks vajalik teemaa ja põhimaantee ümberehitamise lahendus.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks eelprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht Marge Kelgo (tel 5349 9226, e-post: Marge.Kelgo [at] transpordiamet.ee) ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Transpordiameti keskkonnatalituse peaspetsialist Deve Andreson (tel 5682 0377, e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu). Juhtekspert ja kontaktisik Alar Noorvee (tel 736 6676; 5540 579, e-post: alar [at] alkranel.ee).