Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja 17.02.2021 otsusega nr 1.1-2/21/19. Projekti eesmärgiks on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (Tammiste) ja riigitee 59 Pärnu-Tori (Sindi) vahelise silla ja ühendusteede (Pärnu suur ümbersõit km 11,2-12,5) parima lahenduse väljaselgitamine ja eelprojekti koostamine. Tegemist on perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu lõiguga, mille koridor on määratud Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 2.08-16.08.2021 alltoodud linkidel.

KMH programmi kohta kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada kuni 16.08.2021 (k.a.) KMH eksperdile (Skepast&Puhkim OÜ, eike.riis [at] skpk.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, info [at] transpordiamet.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub 18.08.2021 algusega kell 18.00 Sindi Seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi linn) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga saab liituda lingil:  Liitu avaliku aruteluga

KMH osapooled:

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna projektijuht Ave Kallo (e-post: Ave.Kallo [at] transpordiamet.ee, tel 55944304). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti taristu haldamise teenistuse keskkonna peaspetsialist Kristi Olt (e-post: Kristi.Olt [at] transpordiamet.ee, tel 5208169).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontakt Eike Riis, aadress: Laki põik 2, 12919, Tallinn, e-post: eike.riis [at] skpk.ee, tel. 5011548).