Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas 17.09.2021 otsusega 1.1-2/21/136 nõuetele vastavaks riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (Tammiste) ja riigitee 59 Pärnu-Tori (Sindi) vahelise silla ja ühendusteede (Pärnu suur ümbersõit km 11,2-12,5) parima lahenduse väljaselgitamine ja eelprojekti koostamine. Tegemist on perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu lõiguga, mille koridor on määratud Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna projektijuht Ave Kallo (e-post: ave.kallo [at] transpordiamet.ee, tel 55944304). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks taristu haldamise teenistuse projekteerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Kristi Olt (e-post: kristi.olt [at] transpordiamet.ee, tel 5208169).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontakt Eike Riis, aadress: Laki põik 2, 12919, Tallinn, e-post: eike.riis [at] skpk.ee, tel. 5011548).

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.