Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teavitab riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linnas (Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes) jagades liiklust ennetavalt eri suundades, muudaks Tartu mnt linna sisenemise ohutumaks, annaks alternatiivi Tallinna linna sisenemisel suurõnnetuse korral ja võimaldades Rae valla põhjapoolsetel elanikel suunduda Tallinnasse alternatiivteid mööda.

KMH on algatatud Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 28.10.2019 otsusega nr 15-7/19/415.

Kavandatava tegevuse arendaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht Margus Viiklepp, e-post: Margus.Viiklepp [at] transpordiamet.ee, tel. 56840511.

Otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on taristu arendamise osakonna keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt (e-post: Kristi.Olt [at] transpordiamet.ee, tel 5208169).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (juhtekspert Juhan Ruut, aadress: Maakri 29, 10145 Tallinn, juhan [at] hendrikson.ee, tel. 5516423).

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 22.06.2021-22.07.2021 SIIN.

Avaliku väljapaneku ajal saab KMH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (OÜ Hendrikson & Ko, juhan [at] hendrikson.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info [at] transpordiamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub 27.juulil 2021 algusega kell 17.30 Rae Kultuurikeskuses (aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJMscuusqTguGdN5pIurEfOZo_S1YPJi--qw

Miiting ID: 971 5247 3437

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“). Samal ajavahemikul on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

KMH aruande avaliku arutelu salvestisega saab tutvuda SIIN (KMH tutvustus 18. minutil)

KMH aruande kohta täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada kuni 05.08.2021 info [at] transpordiamet.ee

Projekteeritava teelõigu asukohaskeem ja tugiplaanid on kättesaadavad alloleval lingil.