Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja

22. august 2018

19. september 2018

Imagine AD OÜ

Jalakäijad

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti ennetuskampaania „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“ eesmärk on lapsevanematele meelde tuletada, et neil on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige olulisem roll ning oma käitumisega ollakse lastele eeskujuks. Iga laps peab teadma, et enne teeületust on oluline peatuda, vaadata mõlemale poole ning veenduda teeületuse ohutuses jalgsi ja jalgratturina.

Kampaania plakat

Ülevaade kampaaniast


Laste jaoks on teeületus üks keerulisemaid olukordi liikluses, sest üheaegselt on vaja hinnata erinevaid tegureid ning sellele vastavalt tuleb vastu võtta otsuseid. Liiklusõnnetustesse satuvad 10 000 elaniku kohta kõige sagedamini Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Narvas elavad ja liiklevad lapsed. Laste puhul on probleemiks teeületus nii jalakäija kui jalgratturina.

Oluline on lapsevanematele teadvustada, et lapsed vajavad liikluses hakkama saamiseks praktikat. Jalakäijana liiklemisel on laste suurimad liiklusõnnetuse riskitegurid sõidutee ületamine reguleerimata ülekäiguradadel või ristmikel veendumata ohutuses, foorinõuete rikkumine ning läheneva sõiduki kauguse ja sõidukiiruse vale hindamine. Lapsevanema õige eeskuju ning koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad lapse kooliteed oluliselt turvalisemaks muuta. Tihti aga ei mõelda sellele, et viies algkoolis lapsi pidevalt autoga kodust kooli ette ja koju tagasi, ei pruugi ta omandada küllalt jalakäijakogemusi.

Kui algklassides käiv laps liigub omapead vaid kindlal marsruudil kooli ja kodu vahel, siis 9–13-aastaste laste liikumisraadius laieneb ning üha sagedamini satub ta kohtadesse, kus varem viibinud pole. See paneb lapse olukorda, kus ta peab hakkama tegema iseseisvalt õigeid otsuseid ja leidma ohutuma liikumistrajektoori ning kogemused on siis olulised. Uutes olukordades on laps kas tavapärasest tähelepanelikum või vastupidi – soovides ohtlikust kohast kiiresti eemale saada, valib ta ümbritsevaid ohte teadmata või neid märkamata ülekäiguraja asemel kiirema otsetee ning ületab sõiduteed pigem joostes.

Lapsevanemal on oluline roll oma lapse teadlikkuse tõstmisel ning lapsevanem on oma lapsele suurim eeskuju – nii tegudes kui sõnades. Sõidukijuht ei saa sõidukit hetkega pidama, kuid liikleja saab enne sõidutee ületamist hetkeks peatuda, vaadata mõlemale poole ja veenduda teeületuse ohutuses. See tähendab, et enne  sõidutee ületamist on vaja kõigepealt hinnata läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, veenduda, et juht on jalakäijat märganud ning anda juhile võimalus kiirust sujuvalt vähendada ja seisma jääda.

Kampaania väljundid:

  • Televisioon
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Sotsiaalmeedia- ja veebireklaamid
  • Bännerid Delfis ja eKoolis
  • Maandumisleht
  • Muud tegevused: samal ajal kampaaniaga toimub markeerimisaktsioon „Peatu, vaata, veendu“.
  • 31. augustist 7. septembrini toimuv „Lapsega jalgsi liiklemise nädal“
Embedded thumbnail for Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja