Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja

13. august 2019

9. september 2019

Imagine AD OÜ

Jalakäijad

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti ennetuskampaania "Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja" eesmärk on lapsevanematele meelde tuletada, et neil on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige olulisem roll ning oma käitumisega on nad lastele eeskujuks. Iga laps peab teadma, et enne teeületust on oluline peatuda, vaadata mõlemale poole ning veenduda teeületuse ohutuses jalgsi ja jalgratturina.

Ülevaade kampaaniast


Laste jaoks on teeületus üks keerulisemaid olukordi liikluses, sest üheaegselt on vaja hinnata erinevaid tegureid ning sellele vastavalt vastu võtta otsuseid. Liiklusõnnetustesse satuvad 10 000 elaniku kohta kõige sagedamini Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Narvas elavad ja liiklevad lapsed. Laste puhul on probleemiks teeületus nii jalakäija kui ka jalgratturina.

Oluline on lapsevanematele teadvustada, et lapsed vajavad liikluses hakkama saamiseks praktikat. Jalakäijana liiklemisel on laste suurimad liiklusõnnetuse riskitegurid sõidutee ületamine reguleerimata ülekäiguradadel või ristmikel veendumata ohutuses, foorinõuete rikkumine ning läheneva sõiduki kauguse ja sõidukiiruse vale hindamine. Lapsevanema õige eeskuju ning koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad lapse kooliteed oluliselt turvalisemaks muuta. Tihti aga ei mõelda sellele, et viies algkoolis lapsi pidevalt autoga kodust kooli ette ja koju tagasi, ei pruugi nad omandada küllalt jalakäijakogemusi.

Kui algklassides käiv laps liigub omapead vaid kindlal marsruudil kooli ja kodu vahel, siis 9–13-aastaste laste liikumisraadius laieneb ning üha sagedamini satub ta kohtadesse, kus varem viibinud pole. See paneb lapse olukorda, kus ta peab hakkama tegema iseseisvalt õigeid otsuseid ja leidma ohutuima liikumistrajektoori ning selleks on vaja kogemusi. Uutes olukordades on laps kas tavapärasest tähelepanelikum või vastupidi – soovides ohtlikust kohast kiiresti eemale saada, valib ta ümbritsevaid ohte teadmata või neid märkamata kiireima otsetee ning ületab sõiduteed pigem joostes.

Lapsevanemal on oluline roll oma lapse teadlikkuse tõstmisel ning lapsevanem on oma lapsele suurim eeskuju – nii tegudes kui sõnades. Sõidukijuht ei saa sõidukit hetkega pidama, kuid liikleja saab enne sõidutee ületamist hetkeks peatuda, vaadata mõlemale poole ja veenduda teeületuse ohutuses. See tähendab, et enne sõidutee ületamist on vaja kõigepealt hinnata läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, veenduda, et juht on jalakäijat märganud ning anda juhile võimalus kiirust sujuvalt vähendada ja seisma jääda.

Kampaania väljundid:

  • Televisioon
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Sotsiaalmeedia- ja veebireklaamid
  • Reklaam eKoolis
  • Koostöö ajakirjaga Pere ja Kodu
  • Maandumisleht
  • Muud tegevused: samal ajal kampaaniaga toimub markeerimisaktsioon "Peatu, vaata, veendu".
  • 26. augustist 1. septembrini toimuv "Lapsega jalgsi liiklemise nädal"
  • 9. –13. septembrini toimub lasteaedades "Liiklustarga liiklusnädal", mille eesmärk on perede seas populariseerida ohutut jalgsi liiklemist ja jalgrattasõitu ning aktiveerida lapsevanemaid õpetama lapsi ohutult liiklema.
Embedded thumbnail for Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja