ELi üksiksõiduki kinnitus

ELi üksiksõiduki kinnitus on võimalus kolmandates riikides või kolmandatele riikidele suurte seeriatena toodetud üksiku komplektse M1 või N1 kategooria sõiduki tootjale või importijale. ELi üksiksõiduki kinnitus on kõige vähem koormavam tüübikinnituse alternatiiv, kuid sellega kaasneb iga üksiku sõiduki eraldi kontrollimine.

Nõuded kolmandates riikides või kolmandatele riikidele suurte seeriatena toodetud komplektse M1 või N1 kategooria sõidukile on kehtestatud direktiivi 2007/46/EÜ lisa IV liites 2.

ELi üksiksõiduki kinnitust tunnustavad teised liikmesriigid ja lubavad sellist sõidukit müüa, registreerida ja kasutusele võtta.

ELi üksiksõiduki kinnituse eest tuleb tasuda riigilõiv.

Täpsema informatsiooni ELi üksiksõiduki kinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.