KKK tulumaksuseaduse muudatuse kohta

Tulumaksuseaduse kohaselt peab tööandja maksma töötajale tehtud erisoodustuselt tulumaksu. 1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt saab tööandja, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ja ei võimalda sõiduauto kasutamist tööülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks (nn erasõitudeks), teavitada sellest Maanteeametit, kes liiklusregistri pidajana teeb sõiduki registriandmetesse märke selle kohta, et sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks ega kasutata erasõitudeks.

Seoses sellega on Maanteeametile esitatud palju küsimusi, millest teeme siinkohal kokkuvõtte – korduma kippuvad küsimused (KKK) tulumaksuseaduse muudatuse kohta.

Kuidas Maanteeameti teavitamine sõiduauto kasutusotstarbe kohta käib?

Reeglina teavitatakse Maanteeametit e-teeninduses, kus tuleb määrata kuupäev, millest alates ei luba tööandja sõiduautot kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Lisaks sellele on võimalik Maanteeameti teavitamiseks pöörduda ka sobivasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus tuleb täita, omakäeliselt allkirjastada ning esitada vastav kirjalik taotlus.

E-teeninduses toimige töösõitudeks määramiseks järgmiselt:

  • logige sisse Maanteeameti e-teenindusse,
  • valige avalehel "Toimingud sõidukitega",
  • otsige sõiduk ja avage detailvaade,
  • valige "Töösõitudeks määramine", lisage soovitud alguskuupäev ja kinnitage.

Ainult töösõitudeks määratud sõidukiga erasõitude lubamiseks valige "Erasõitude lubamine".

Kes peab ja saab Maanteeametit sõiduauto kasutusotstarbe kohta teavitada?

Maanteeametit saab teavitada tööandja, kes on sõiduauto liiklusregistrisse kantud omanik või vastutav kasutaja.

Mida teha, kui sõiduauto kasutusotstarve muutub?

Kui Maanteeametit on eelnevalt teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, kuid edaspidi soovitakse seda lubada, saab vastava märke liiklusregistrist eemaldada. Ka seda toimingut saab reeglina teha Maanteeameti e-teeninduses, kuid on võimalik pöörduda ka Maanteeameti teenindusbüroosse, kus tuleb täita, omakäeliselt allkirjastada ning esitada vastav kirjalik taotlus.

Kui palju maksab Maanteeameti teavitamine sõiduauto kasutusotstarbest?

Tegemist on tasuta toiminguga.

Mis juhtub sõiduauto omanikuvahetuse korral?

Kui Maanteeametit on eelnevalt teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, ja sõiduki omanik muutub, kustutab Maanteeamet vastava märke registrist. Sõiduki uus omanik saab soovi korral Maanteeametit uuesti teavitada.

Kas Maanteeametit peab teavitama ka juhul, kui sõiduautot kasutatakse erasõitudeks?

Ei, Maanteeametit peab teavitama üksnes juhul, kui sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

Kas Maanteeametit saab teavitada telefoni või e-posti teel?

Ei. Maanteeametit saab teavitada üksnes e-teeninduse kaudu või teenindusbüroos kohapeal, sest isik, kes Maanteeametit teavitab, on vaja tuvastada ning kontrollida, kas ta on sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Kes omab ligipääsu liiklusregistris olevatele teavituste andmetele?

Tegemist on avaliku teabega, st igaüks võib sisestada konkreetse sõiduauto registreerimisnumbri sõiduki avalikku taustakontrolli ning vastusena kuvatakse muuhulgas info selle kohta, kas Maanteeametit on teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Maanteeameti poole võib kõnealuste andmete saamiseks pöörduda ka kirjaliku taotlusega, kuid sellisel juhul on tegemist tasulise päringuga, mis maksab 4 eurot päringu kohta.

Kas Maanteeametit peab teavitama ka veoautode, busside, haagiste või traktorite puhul?

Ei, Maanteeamet teeb märke sõiduki kasutusotstarbe kohta ainult M1-kategooria sõidukitele, st sõiduautodele. Sõiduauto on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta ja mille täismass üldjuhul ei ületa 3500 kg.

Minu ettevõttel on kasutuses Tesla Model S. Kuidas määratakse võimsus elektriautodel?

Elektrisõidukitel märgitakse võimsuseks suurim püsinimivõimsus (ingl k maximum continuous rated power) või suurim võimsus 30 minuti jooksul (ingl k maximum 30 minutes power) olenevalt esmase registreerimise ajast (kuni 2015. a ja pärast seda). Mitme elektrimootori korral mootorite võimsused liidetakse. Näiteks 2014. aastal toodetud Tesla Motors Model S võimsuseks on suurim püsinimivõimsus 69 kW, kuid 2017. aastal toodetud Tesla Motors Model S võimsuseks on suurim 30 minuti võimsus 79 + 90 = 169 kW.

Kuidas mõjutab märge maksustamist?

Kui sõiduauto kohta liiklusregistrisse märget tehtud pole, on alus eeldada, et seda lubatakse kasutada erasõitudeks ning tuleb tasuda maksud erisoodustuselt.

Vaatamata sellele, kas sõiduauto kohta on liiklusregistrisse kõnealune märge tehtud või mitte, toimub erisoodustuse maksustamine tulumaksuseaduse alusel ja lähtuvalt sellest, kuidas autot tegelikult kasutada võimaldatakse. Näiteks kui sõiduauto vastutav kasutaja on selle oma ettevõtluse raames teisele juriidilisele isikule edasi rentinud, ei ole rentnikul võimalik liiklusregistris märget teha või seda muuta, küll aga tuleb tal erisoodustuselt maksud tasuda, kui ta lubab seda autot kasutada töötajate erasõitudeks. Kui rentnik autot töötajate erasõitudeks kasutada ei luba, ei teki tal maksukohustust ka siis, kui vastutav kasutaja auto kohta liiklusregistrisse märget teinud pole. Maksustamise kohta saab täpsemaid selgitusi Maksu- ja Tolliametist (vt kontakt allpool).

Kuidas toimub märke tegemine nende sõiduautode puhul, mille omanikuks on liisinguettevõte? 

Liiklusregistrisse saab märke tegemist taotleda sõiduki vastutav kasutaja (liisinguvõtja), kui ta liisingus olevat sõiduautot töötajate erasõitudeks kasutada ei luba. Kuna liisinguandja on rahastaja ning ei kasuta seda autot enda ettevõtluses, ei pea tema liiklusregistrisse märget tegema. 


Sisuliste maksustamisega seonduvate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole e-posti aadressil jurisik@emta.ee.