Biokütusele mittesobilikud sõidukid

Enamus Eestis kasutusel olevatest sõidukitest on võimelised biokütuse lisandiga kütuseid probleemideta kasutama. Sõidukid, mille tootjad ei luba kasutada biokütuse lisandiga bensiini, saavad kasutada bensiini 98. Sõidukid, milles ei soovitata biokütuse lisandiga kütuseid kasutada, leiate alltoodud nimerkirjast.