Liiklusregistri andmetele juurdepääsu andmise protsessi kirjeldus

Andmevahetusplatvorm (edaspidi AVP) eesmärgiks on pakkuda asutustele/kodanikele liiklusregistri avalikele andmetele juurdepääsu masinloetaval kujul (XML). Andmetele ligipääsu saamise eelduseks on õigustatud huvi andmeid saada ja kasutada.

AVP teenuse kasutamiseks tuleb esitada Maanteeametile (info@mnt.ee) digitaalselt allkirjastatud taotlus, kus on kirjeldatud taotletavate andmete loetelu, andmete kasutamise vajadus ning andmevahetuspakett (Pakett1, Pakett2, Pakett3, Pakett4). Juhul, kui juurdepääsu soovitakse ka liiklusseaduse mõistes juurdepääsupiiranguga andmetele (isikuandmed, registreerimismärk, registreerimistunnistuse number, VIN-kood), tuleb taotlusele lisada õigustatud huvi kirjeldus. Pärast positiivset otsust sõlmitakse andmetele ligipääsu taotlejaga leping ning avatakse teenus.

Täpsema info liiklusregistri andmevahetusteenusest leiate dokumendist “Liiklusregistri andmevahetusteenuse spetsifikatsioon (158.18 KB, PDF)”  

Liiklusregistri andmete väljastamise põhimõtted ja tasumäärad

 

I ANDMEVAHETUSPAKETID ÜKSIKKORRAS

 

Sõltuvalt ajaühikus teostatud päringute mahule ja tagastatavate andmete koosseisule on andmevahetusteenuse poole pöördujal võimalus valida AVP - andmevahetusteenuse 2 andmekomplekti (edaspidiselt paketi) vahel - pakett 1 ja pakett 2.

Pakett 1:
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 50 pöördumist 
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 15 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 5 pöördumist

Teenuse kuutasu - 15 eurot, millele lisandub 15 eurot iga tagastatava andmegrupi eest.

Teenuse kuutasu tagab käesoleva lisa alapunktis „Teenuse kättesaadavus“ kehtestatud käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketi tingimustele.

Pakett 2:
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 300 pöördumist 
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 100 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 10 pöördumist

Teenuse kuutasu: 80 eurot, millele lisandub 15 eurot iga tagastava andmegrupi eest.
Teenuse kuutasu tagab käesoleva lisa alapunktis „Teenuse kättesaadavus“ kehtestatud käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketi tingimustele.

Andmegrupid jagunevad alljärgnevalt: 

Sisendid:
Sõiduki registreerimismärk
Sõiduki registreerimistunnistuse number
Sõiduki VIN kood
Isiku- või registrikood seotud sõidukite leidmiseks

Väljundid:  
1. Sõiduki põhiandmed

1) Registreerimismärk (Ei ole avalik)
2) VIN kood (Ei ole avalik)
3) Registreerimistunnistuse number (Ei ole avalik)
4) Registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev (konfigureeritav)
5) Mark
6) Kaubanduslik nimetus
7) Modifikatsioon
8) Tüübikinnituse number
9) Tüübikinnituse laiend
10) Tüüp
11) Variant
12) Versioon
13) Kategooria
14) Värvus
15) Mitmevärviline
16) Esma reg. kuupäev
17) Eestis registreerimise kuupäev
18) Päritoluriik
19) Klass 
20) Kere nimetus
21) Kere tüüp 
22) Baastehas
23) Järgmise ülevaatuse aeg

2. Sõiduki tehnilised andmed
1) Täismass
2) Registrimass
3) Tühimass
4) Kandevõime
5) Autorongi mass
6) Lubatud piduritega haagise mass
7) Lubatud piduriteta haagise mass
8) Lubatud koormus haakeseadmele
9) Pikkus
10) Haagise lühike pikkus
11) Laius
12) Kõrgus
13) Uksi 
14) Istekohti
15) Istekohti juhi kõrval
16) Seisukohti
17) Telgede vahe ehk baasid
18) Telgi kokku
19) Veotelgi
20) Juhttelgi
21) Veo ja juhttelgede asukoht
22) Lubatud suurimad teljekoormused
23) Registriteljekoormused
24) Rehvid telgede kaupa
25) Mootori mudel
26) Mootori töömaht
27) Mootori võimsus / pööretel
28) Mootori tüüp
29) Kütuse liik 
30) Käigukasti tüüp
31) Suurim kiirus
32) Kiiruse piirang
33) L-kat. erivõimsus
34) Heitmenorm
35) Seisumüra
36) Sõidumüra
37) CO2
38) Kütusekulu maanteel/linnas/keskmine  (Elektrienergia kulu el.autodel, Wh/km ) 
39) Märkused
40) Ümberehituse andmed

3. Tehnoülevaatus
1) Ülevaatuse teostamise kuupäev ja kellaaeg
2) Ülevaatuse liik
3) Otsus
4) Järgmise ülevaatuse aeg
5) Rikked (detailne) 
6) Kolmanda poole hodomeetri näit (Ülevaatuspunktid, reg eelsed ja remonditöökojad) 
7) Teostanud ettevõtte nimetus
8) Ülevaatust teostanud punkti aadress

4. Piirangud
1) Registerpant
2) Piirangu liik
3) Järjekoht
4) Pandipidaja
5) Registerpandi rahaline suurus
6) Käsutamise keeld
7) Piirangu seadja
8) Piirangu liik
9) Piirangu seadmise kuupäev

5. Registreerimise andmed
1) Toimingu nimetus
2) Toimingu Kuupäev

6. Valitavad juurdepääsupiiranguga tagaotsimise andmed (Ei ole avalik)
1) Piirangu seadja
2) Piirangu liik
3) Piirangu seadmise kuupäev

7. Valitavad juurdepääsupiiranguga Isiku andmed (Ei ole avalik)
1) Omanik Eesnimi
2) Omanik Perenimi
3) Omanik Isikukood / Registrikood
4) Omanik Elukoht
5) Vastutava kasutaja Eesnimi
6) Vastutava kasutaja Perenimi
7) Vastutava kasutaja Isikukood 
8) Vastutava kasutaja Elukoht


II ANDMEVAHETUSPAKETID TOIMINGUTE KAUPA

 

Sõltuvalt ajaühikus teostatud päringute mahule on andmevahetusteenuse poole pöördujal võimalus valida 2 paketi vahel.

Pakett 3:
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 25 pöördumist 
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 5 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 1 pöördumist

Iga teenuse poole pöörduja peab teenuse eest tasuma kuutasu: 70 eurot 
Teenuse kuutasu tagab käesoleva lisa alapunktis „Teenuse kättesaadavus“ kehtestatud käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketi tingimustele.

Pakett 4
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 100 pöördumist 
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 15 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 3 pöördumist

Iga teenuse poole pöörduja peab teenuse eest tasuma kuutasu: 210 eurot.
Teenuse kuutasu tagab käesoleva lisa alapunktis „Teenuse kättesaadavus“ kehtestatud käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketi tingimustele.

Sisendid:
Perioodi alguse kuupäev
Perioodi lõpu kuupäev

Väljundid:
1. Toimingupõhised sõidukiandmed 

1) Sõiduki eelmise versiooni ID
2) Sõiduki ID
3) Toimingu tegemise kuupäev liisingutele
4) Reg märk liisingutele
5) Eelmine reg märk liisingutele
6) Reg tunnistuse number 
7) Reg tunnistuse väljastamise kuupäev 
8) Reg tunnistuse kehtivuse lõpu kuupäev 
9) Büroo nimetus l
10) Sõiduki ID-kood 
11) Sõiduki VIN kood 
12) Tüübikood 
13) Sõiduki kategooria tähis 
14) Sõiduki kategooria nimetus 
15) Sõiduki mark 
16) Sõiduki mudel 
17) Modifikatsioon 
18) Kere nimetus
19) Kütuse liik
20) Mootori maht
21) Mootori võimsus
22) Uste arv
23) Isekohtade arv
24) Täismass
25) Tühimass
26) Kandevõime
27) Regmass
28) Ehitusaasta
29) Toimingu kood liisingutele
30) Toimingu nimetus liisingutele
31) Sõiduki märkused liisingutele
32) Esmase registreerimise kuupäev
33) Eestis esmase registreerimise kuupäev
34) Värvus
35) Eelmise omaniku ID (konfigureeritav)

2. Toimingupõhised sõidukiga seotud isikute andmed
1) Sõiduki ID
2) Isiku seos sõidukiga
3) Isikukood
4) Isiku perekonnanimi
5) Isiku eesnimi
6) EHAK kood; EHAK maakonna kood; EHAK valla kood; EHAK piirkonna tüüp; EHAK piirkonna nimi; EHAK piirkonna pikk nimi; Aadress