Kadunud/varastatud/hävinud dokumentide ja registreerimismärkide taastamine

Registreerimistunnistuse või registreerimismärgi kadumise, varguse või kasutuskõlbmatuks muutumise korral saab taotleda dokumendi asendamist või registreerimismärgi duplikaati.

Uue registreerimistunnistuse või registreerimismärgi väljastamiseks tuleb Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos kohapeal esitada taotlus ja seletuskiri dokumendi/registreerimismärgi asendamise põhjustega.

Registreerimismärgi puhul väljastatakse märgi duplikaat, st sama numbrite ja tähtede kombinatsioon.

Uue registreerimistunnistuse või registreerimismärgi (duplikaat) väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kui registreerimistunnistus on varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud ning esitatakse Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõend, on registreerimistunnistuse väljastamise riigilõivu määr madalam. Täpsem info riigilõivude artiklis.