Uus registreerimistunnistus

Registreerimistunnistuse kadumise, varguse või kasutuskõlbmatuks muutumise korral saab taotleda dokumendi asendamist. Selleks minge Maanteeameti e-teenindusse ning saate tellida uue registreerimistunnistuse postiga koju või sobivasse teenindusbüroosse. E-teeninduse kasutamine on lihtne ja mugav ning registreerimistunnistuse väljastamise riigilõiv on 20% soodsam.

Soovi korral saate registreerimistunnistuse asendamist taotleda ka Maanteeameti teenindusbüroodes, kuid siis tuleb tasuda suurem riigilõiv ning täiendavalt esitada seletuskiri registreerimistunnistuse asendamise asjaolude ja põhjenduste kohta.

Kui registreerimistunnistus on varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud ning selle kohta esitatakse Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõend, on registreerimistunnistuse väljastamise riigilõiv poole odavam.         

Riigilõivu kohta leiate infot siit.