Maastikusõidukite (ATV, mootorsaanid) registreerimine

Maastikusõiduk on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk. Maastikusõidukite liigid on välja toodud kategooriate artiklis.

Maastikusõidukiteks on nii ratasmaastikusõidukid (nn ATV-d) kui ka näiteks mootorsaanid.

Maastikusõidukid peavad Eestis olema registreeritud. 

Maastikusõiduki registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus maastikusõiduki registreerimiseks;
  • maastikusõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  • taotluse esitaja isikut tõendav dokument;

  • volikiri, kui toimingut taotleb maastikusõiduki omaniku esindaja.

Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Maastikusõidukitega liiklemise korraldust ja juhtimist reguleerib liiklusseaduse 8. peatükk. Looduskaitseseadus keelab maastikusõidukiga sõita sihtkaitse- ja piiranguvööndis. Kaitsealal on lubatud maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekul. Kohalikul omavalitsusel on õigus maastikusõidukite liiklemisele kehtestada täiendavaid nõudeid oma valla või linna territooriumil.

Ratasmaastikusõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, välja arvatud AM-kategooria (sest AM-kategooria lubab juhtida mopeedi, mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3). Nõutav on lähi- ja tagatuli (-tuled) ning vähemalt üks helkur ees, taga ja mõlemal küljel. Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel (välja arvatud tee ületamiseks). Maastikusõidukijuht on kohustatud kandma peas kinnirihmatud motokiivrit ja mitte sõidutama sõitjat, kellel pole peas kinnirihmatud motokiivrit.

Juhul, kui maastikusõiduk vastab mootorsõiduki (nt L7e kategooria) nõuetele, on põhimõtteliselt võimalik see registreerida ka mootorsõidukina, mis võimaldab sellega erinevalt maastikusõidukitest liigelda teedel. L7e kategooria mootorsõidukina registreeritud sõiduki juhtimiseks peab isik omama A2-, A-, B1- või B-kategooria juhtimisõigust. Juhul, kui sõiduki mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus 11 kW, võib antud sõidukit juhtida ka A1-kategooria juhtimisõigusega. Sõidukil peavad olema tüübikinnitus (EÜ), kiirusemõõdik ja maanteesõiduki valgustusseadmed.

Uue maastikusõiduki korraline tehnonõuetele vastavuse kontroll (tehnoülevaatus) toimub hiljemalt kolme aasta pärast, kasutatud sõiduki ülevaatus iga kahe aasta järel.