Mopeedi registreerimine

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kW, kuid ei ületa 4 kW.

Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kg. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Mopeedide liigid on välja toodud kategooriate artiklis.

Enne registreerimist tuleb mopeed esitada Maanteeametile registreerimiseelsele tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

Mopeedi registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus mopeedi registreerimiseks;
  • sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;

  • taotluse esitaja isikut tõendav dokument;

  • volikiri, kui toimingut taotleb mopeedi omaniku esindaja.

Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.