Traktori ja liikurmasina registreerimine

Traktor on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ettenähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktoriks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat. Tehnonõuete mõistes on tegemist T-kategooria sõidukiga.

Liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Tehnonõuete mõistes on tegemist LM-kategooriaga.

Traktori/liikurmasina registreerimisel tuleb esitada:

  • taotlus traktori/liikurmasina registreerimiseks;
  • traktori/liikurmasina seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  • taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
  • volikiri, kui toimingut taotleb traktori/liikurmasina omaniku esindaja;
  • eelnevalt registreeritud (kasutatud) traktori/liikurmasina puhul päritoluriigi registreerimistunnistus;
  • sõiduki sisseveol väljaspoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
  • ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral.

Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.