Vanasõiduk

Vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud.

Vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja Maanteeameti poolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti

Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

Vanasõiduki registreerimistunnistus väljastatakse kehtivusega 12 aastat vanasõidukiks tunnustamise päevast arvates.

Maanteeameti ja Eesti Vanatehnika Klubide Liidu poolt tunnustatud vanasõiduki asjatundjad:

Nimi Telefon E-post Piirkond Valdkond
Urmas Teearu 508 7150 urmas.teearu@mail.ee Tallinn mootorrattad
Märt Karu 5668 4440 vanakaru@unic-moto.ee Tallinn mootorrattad
Tony Laan 5342 4905 tony.laan@yahoo.com Tallinn mootorrattad
Heikki Perli 501 6583 ekspertheikki@gmail.com Tallinn veoautod, tuletõrjetehnika
Tõnis Pappel 5647 7141 tonispappel@gmail.com Tallinn sõiduautod
Aleksander Muhu 518 2344 sass.muhu@mail.ee Tallinn sõiduautod
Tiit Talts 521 3692 tiit.talts@gmail.com Pärnumaa veoautod, maastikusõidukid
Väino Karu 508 4742 karumaru1@hot.ee Pärnu sõiduautod
Raivo Raju 524 6891 raivoraju@gmail.com Jõgevamaa veoautod, mootorrattad
Arnold Lõhmus 747 3765   Tartu sõiduautod
Heino Jaanus 507 4690 heinojaanus@gmail.com Tartu bussid, ZIS-110
Meelis Juursoo 507 2278 meelis.juursoo@prokuratuur.ee Tartu sõiduautod
Henn Siilbek 5646 3575   Tartu sõiduautod
Raivo Ojaveer 528 2250 raivo19@hot.ee Võru sõiduautod
Vello Vilu 5558 5956 vilukas@hot.ee Rakvere mootorrattad, sõiduautod
Tõnu Piibur 511 6265 tonu@kuusaluautobaas.com Harjumaa bussid
Tarmo Riisenberg 510 9124 rederev@online.ee Viljandi mootorrattad
Aivo Kossal 504 0473 aivo@akauto.ee Harjumaa sõiduautod
Raivo Hannus 504 3614 raivo@konse.ee Pärnu sõiduautod
Andres Valgerist 504 8070 andres@tartuept.ee Tartu sõiduautod
Martin Muhu 514 1352 info@customizer.ee Tallinn sõiduautod
Siim Sadrak 5381 7751 silmaring11@gmail.com Tallinn sõiduautod
Jaan Sild 505 6985 jaansild@hot.ee Tartumaa mootorrattad
Anti Seli 501 7007 anti@rondam.ee Tartu sõiduautod
Margus Siilbek 5341 1042 margus444@gmail.com Põlvamaa sõiduautod
Andrei Lossev 5808 9948 losev58@yandex.ru Narva mootorrattad
Anatoli Lavrentjev 551 7984 lavrentii_69@mail.ru Narva-Jõesuu mootorrattad