Sõiduki lammutamine

Sõiduki lammutamine

 

Sõiduauto ja kuni 3 500 kg täismassiga veoauto kustutatakse registrist litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel.

Ülejäänud sõidukid kustutatakse liiklusregistrist omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusega kinnitatakse, et sõiduki kasutamisest on loobutud. Taotlusele lisaks tuleb tagastada liiklusregistri büroole registreerimismärk ja registreerimistunnistus.

Sõiduki registrist kustutamine on tasuta.

Lammutustõendi alusel kustutatava sõiduki omanikul Maanteeameti teenindusbüroosse tulla ei ole vaja. Registreerimismärk ja registreerimistunnistus tuleb esitada jäätmekäitlejale. Sõiduki omanik peaks veenduma sõidukit lammutusse viies, et:

  • jäätmekäitleja tegevusvaldkonna hulka kuulub romusõidukite kogumine ja taaskasutamine;
  • jäätmekäitlejale on väljastatud jäätmeluba romusõidukite lammutamiseks;
  • jäätmekäitlejal on ohtlike jäätmete käitluslitsents.

Lammutustõend saadetakse elektrooniliselt jäätmekäitleja poolt Maanteeametile, mille alusel sõiduk kustutatakse liiklusregistrist. Ohtlike jäätmete käsitluslitsentsi ja jäätmeluba omavate ettevõtete, kelle tegevusvaldkonna hulka kuulub romusõidukite kogumine ja taaskasutamine, leiate Transpordiameti kodulehelt.