Sõiduki ost-müük

 

Ostsin Eestis registreerimata sõiduki

Sõiduki registreerimiseks on vaja korrektseid dokumente ning sõiduk peab olema tehniliselt korras. Vajalike dokumentide ning tehniliste nõuete kohta lugege täpsemalt siit.

Kõige mugavam on esitada dokumendid Maanteeametile kontrollimiseks läbi sõidukite eelregistreerimise e-teeninduses. Saades Maanteeametilt e-teeninduses dokumentide osas rohelise tule, võite esitada sõiduki Maanteeameti teenindusbüroole registreerimiseelsesse kontrolli. Soovi korral saate broneerida aja Maanteeameti teenindusbüroo külastamiseks siit.

Kui sõiduk on liiklusesse lubamiseks tehniliselt korras ning olemas on ka vajalik tüübikinnitus, saate registreerimise teenindusbüroos lõpuni viia. Võib juhtuda, et sõiduk vajab täiendavat tehniliste andmete kontrolli või täpsustamist. Sellisel juhul omistatakse sõidukile umbes kolme nädala jooksul tüübikood, misjärel võetakse teiega ühendust ning saate sõiduki Maanteeameti teenindusbüroos peale riigilõivu tasumist registreerida.

Ostan Eestis registreeritud sõiduki

Kõige mugavam on Eestis registreeritud sõiduki omanikuvahetuse vormistamine e-teeninduses. Selleks tuleb teha koostööd sõiduki müüjaga. Kuidas toimingut teha, vaadake videost. Omanikuvahetuse riigilõiv on e-teeninduses 20% soodsam.

Sõiduki omanikuvahetuse kannet saab taotleda ka Maanteeameti teenindusbüroodes. Kaasa tuleb võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
  • ostu-müügi leping või muud omandi üleminekut tõendavad dokumendid. Teenindusbüroo külastamiseks soovitame broneerida aja, sest muul juhul tuleb arvestada järjekorraga.

Sõiduki soetamisel on väga tähtis jälgida, et omandiõigust tõendavates dokumentides kajastuks järjepidevus. See tähendab, et sõiduki registrijärgne omanik peab olema sõiduki müünud ning mitme müügilepingu puhul peab see Maanteeametile esitatavates dokumentides kajastuma (näiteks isik A müüb isikule B, kes müüb edasi isikule C – kaks müügilepingut).

Müün Eestis registreeritud sõiduki

Kõige mugavam on Eestis registreeritud sõiduki omanikuvahetuse vormistamine Maanteeameti e-teeninduses. Selleks tuleb teha koostööd sõiduki ostjaga. Kuidas toimingut teha, vaadake videost. Omanikuvahetuse riigilõiv on e-teeninduses 20% soodsam.

Kui vormistate sõiduki müügi Maanteeameti e-teenindust kasutamata, sõlmige kindlasti kirjalik ostu-müügi leping ja teavitage müügist Maanteeametit. Kuidas teavitada, lugege siit. See aitab vältida hilisemaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei vormista sõidukit ettenähtud aja jooksul enda nimele. Mitmete seadusest tulenevate nõuete (nt trahviteated, parkimistrahvid, sundkindlustus jms) eest vastutab just sõiduki registrijärgne omanik.

Müün Eestis registreeritud sõiduki välismaale

Sõiduki müümisel välismaale tuleb külastada Maanteeameti teenindusbürood, kus sõiduki registreerimistunnistusele tehakse märge sõiduki Eestist väljaviimise kohta. Lisaks registreerimistunnistusele tuleb kaasa võtta ka sõiduki registreerimismärgid. Maanteeamet kustutab sõiduki registrist, misjärel te ei ole enam sõidukiga seotud.

Kui müüte sõiduki välisriiki ilma seda eelnevalt registrist kustutamata, ei pruugi info sõiduki teises riigis registreerimise kohta Eestisse jõuda, olenemata sellest, et üldjuhul on liikmesriikidel kohustus Maanteeametit sellest teavitada. Kindlasti ei jõua selline info Maanteeametini kolmandatest riikidest (nt Venemaa, Ukraina, Valgevene jne).