Sõiduki ümberehitus

Sõiduki ümberehituseks tuleb sõiduki omanikul esitada avaldus. 

Vabas vormis avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile info [at] mnt.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos. Kui esitaja ei ole sõiduki registrijärgne omanik, tuleb avaldusele lisada volikiri või ostu-müügilepingu koopia. Juriidilisele isikule kuuluva sõiduki korral peab avalduse allkirjastama juhatuse liige.

Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele, kuid nõudeid rakendatakse sõiduki esmase kasutuselevõtu ajast lähtuvalt. Soovitatav on sõiduki ümberehitamise protsessist teha fototabel ning hoida alles ümberehitusega seotud materjalide ja tööde ostuarved.

Maanteeamet kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust tehnonõuetele. Kui ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistab Maanteeameti tehnoosakond sõidukile ümberehituse otsuse.

Registriandmete muudatuste eest tuleb tasuda riigilõiv