Kaasaegsed juhiabiseadmed

Ülevaade ja soovituste andmine kaasaegsetest juhiabiseadmetest, mida on võimalik lisada kasutuses sõidukitele.

Juhtimise abistamiseks loodud tugisüsteem aitab juhti hoiatades või juhtimisse sekkudes sõidukit ohutult juhtida. Sõidurajalt väljasõidu hoiatussüsteem, sõiduraja hoidmise süsteem, adaptiivne kiirusehoidik, kokkupõrke hoiatus, kokkupõrke vältimise süsteem, jalakäija /jalgratturituvastus, pimeala tuvastus, pikivahe hoiatus, liiklusmärgituvastus, öise nägemise lahendused – see loetelu ei ole täielik ülevaade juhi eksimust ärahoidvatest ja ohutust suurendavatest juhiabisüsteemi võimalustest, mis sisalduvad kaasaegse sõiduki standard- või valikvarustuses. Lähema kümnendi jooksul see nimistu pikeneb ja süsteem muutub tõhusamaks ning kättesaadavamaks.

Rehvid on sõiduki väga oluline komponent. Ohuolukordades on rehvid kriitilise tähtsusega, sest on ainuke kontaktpind sõiduki ja teepinna vahel. Rehvidest sõltub osaliselt liiklusmüra ning rehvid mõjutavad märkimisväärselt sõiduki kütusekulu ning CO2 heidet. Kütusekulu aitavad vähendada madala veeretakistusega rehvid. Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS, ingl. Tyre Pressure Monitoring System) monitoorib pidevalt rehvirõhku ja teavitab juhti, kui see muutuma hakkab. Juhil on oluline kiirelt tuvastada madala rehvirõhk, kuna see põhjustab kütusekulu kasvu. 

Lisaks kütusekulu optimaalsena hoidmisele võimaldab TPMS teavitada juhti rehvirõhu alanemisest, mida silmaga ei ole veel näha. Kuu ajaga võib rõhk rehvis alaneda 3-6%. Ettenähtust madalama rõhuga rehvid võivad kütusekulu suurendada 4% ning lisaks sellele väheneb rehvi eluiga kuni 45%.

Õige rõhk rehvides on lisaks kütusesäästmisele oluline ka rehvi sooritusvõime jaoks. Alarõhuga rehvid on oluline faktor Euroopas toimunud raskete õnnetuste põhjustajana.

Uutel sõiduautodel on alates novembrist 2014 TPMS kohustuslik. Samas pakutakse TPMS ka järelpaigaldus komplektidena. Järelpaigaldatud seadmega on võimalik ka vanemal sõidukil saada TPMS-st kasu, st vähendada kütusekulu, pikendada rehvide eluiga ja parendada rehvidega seotud ohutust.