Tunnustatud tühimassi mõõtjad

Alates 01.03.2016 on sõiduki tühimassi muutmise aluseks liiklusregistris kas:

  • margiesinduse kinnituskiri, kus peab olema kirjas põhjus, miks tühimass muutus või
  • Maanteeameti poolt tunnustatud tühimassi mõõtja mõõteprotokoll, millele peab kaasa lisama sõiduki omaniku seletuskirja tühimassi muutumise põhjusest. Tunnustatud mõõtjate andmed toodud allpool.

Registriandmetes tühimassi väärtuse muutmiseks tuleb sõiduk Maanteeameti teenindusbüroole esitada koos ühe eelpool mainitud dokumendiga.

Sellistel juhtudel, kus tüübikoodi vahemik ei võimalda tühimassi muuta, suunatakse sõiduk uuesti tüübikinnitusele. Iga juhtum, kus uus tühimass ei mahu tüübikoodi vahemikku vaadatakse üksikkorras läbi ja tehnoosakond otsustab, kas muudab tühimassi või teostatakse täiendav kontroll (nt margiesinduses komplektsuse tuvastamine või kontroll kaalumine).

NB! Ilma põhjuseta tühimass ei muutu, seega peab iga juhtum olema põhjendatud (on algselt valesti määratud või on toimunud ümberehitus).

Registreerimistunnistuse väli "G" tühimass täidetakse määruse (EL) 1230/2012 mõistes sõiduki tegelik mass väärtusega.

Mõisted määrusest (EL) nr 1230/2012

  1. "töökorras sõiduki mass" tähendab
    1. mootorsõiduki puhul: sõiduki mass, kui kütusepaak/-paagid on täidetud vähemalt 90% ulatuses selle/nende mahust, sealhulgas juhi mass, kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, kabiini, haakeseade ja varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning samuti tööriistade mass.
    2. haagise puhul: sõiduki mass, sealhulgas kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, lisahaakeseade/-seadmete, varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning tööriistade mass.
  2. "sõiduki tegelik mass" – töökorras sõiduki mass, millele on lisatud üksiksõidukile paigaldatud lisavarustuse mass.
  3. "juhi mass" – 75 kilogrammile vastav mass.
 

Tunnustatud tühimassi mõõtjad 

 

Asutuse nimi Kontakt
Metrosert AS (Tallinn) 681 4811 (Tallinna klienditeenindus)
Metrosert AS (Tartu) Andre Ustav
5855 4300
andre.ustav [at] metrosert.ee
Metrosert AS (Jõhvi) Roman Fjodorov
5912 6504
roman.fjodorov [at] metrosert.ee
Wett Eesti OÜ (Fosforiidi 4, Maardu) Aleksei Domanin
5450 1011
a.domanin [at] wett.ee

P-Trucks OÜ (Savi 26, Pärnu)

Raimond Pärn
5554 1291
raimond.parn [at] p-trucks.ee
Vilvo Auto AS (Pärnu mnt 36, Viljandi / Tomuski tee 10, Viljandi) Krister Kivistik
5204656
krister [at] vilvo.ee