Üksikkorras valmistatud sõidukid

Sõiduk

 

Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema tehases valmistatud sõiduki välimusest.

M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

  • esiklaas;
  • turvavööd;
  • rehvid;
  • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
  • tahavaatepeegel.

 

L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

  • rehvid;
  • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

 

Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:

  • haakeseade;
  • rehvid;
  • valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

Üksikkorras sõiduki valmistaja peab üksikkorras sõiduki registreerimiseks esitama Maanteeametile avalduse.

Vabas vormis valduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil info [at] mnt.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos.

Sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Maanteeametile või tema poolt määratud tehnilisele teenistusele. Katsetuste läbimise korral omistab Maanteeamet sõidukile üksiksõiduki kinnituse, mis on aluseks sõiduki registreerimiseks.

Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukid registreeritakse elavas järjekorras registreerimiseelse ülevaatuse käigus liiklusregistri büroodes.

Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimisel lisandub registreerimise ja registreerimismärkide väljastamise riigilõiv.

 

Traktor ja selle haagis

 

Üksikkorras on lubatud valmistada T1, T2 ja T3 kategooria traktorit ja selle haagist.

Üksikkorras valmistatud masin peab vastama teeliikluses osalevale masinale kehtestatud tehnonõuetele. Üksikkorras valmistatud masina välimus peab erinema tehases valmistatud masina välimusest.

Üksikkorras valmistatud masinal peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud traktori või sertifitseeritud pidurisüsteemi osad, rooliseadme osad, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, esiklaas, tahavaatepeegel, rehvid ja haakeseade.

 Sõiduki valmistaja peab sõiduki valmistamiseks esitama Maanteeametile avalduse.

Vabas vormis avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil info [at] mnt.ee või täites vastava blanketi liiklusregistri büroos.

Üksikkorras valmistatud masin tuleb tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Maanteeametile või tema poolt määratud katsekojale. Katsetuste läbimise korral omistab Maanteeamet traktorile üksiktraktori kinnituse ja haagisele riikliku tüübikinnituse.

Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimisel lisandub registreerimise ja registreerimismärkide väljastamise riigilõiv.