Sõidukite heitmestandardid

Käesolevad heitmestandardid on informatiivsed.

EURO 3

   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2001
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2002
N1 I klass 1.01.2001
II/III klass 1.01.2002
M2; M3; N2; N3 1.10.2001

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ

 

EURO 4

 

   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2006
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2007
N1 I klass 1.01.2006
II/III klass 1.01.2007
M2; M3; N2; N3 1.10.2006

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 

EURO V (N2 tühimassiga üle 2585 kg; N3; M2; M3)

 

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

N2; M2 (tühimass üle 2585 kg); M3; N3 1.10.2009
M2 (tühimass kuni 2585 kg) 1.01.2011

Viited: Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 

EURO 5 ja 6: M1, M2, N1 ja N2 tuletatud massiga kuni 2610 kg (erandina kuni 2840 kg)

 

Täht

Heitestandard

OBD standard

Sõiduki kategooria ja klass

Mootor

Rakendamise kuupäev: uued tüübid

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

Registreerimise lõppkuupäev

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 klass I

otto-, diiselmootor

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G sotsiaalseteks erivajadusteks

diiselmootor

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2018

ZB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

 

ZD

Euro 6c

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2018

ZE

Euro 6c

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZF

Euro 6c

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

 

ZG

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2018

ZH

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZI

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZJ

Euro 6d

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2018

ZK

Euro 6d

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZL

Euro 6d

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

▼M8

ZX

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Kõik sõidukid

Aku, täiselektrimootor

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019

ZY

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Kõik sõidukid

Aku, täiselektrimootor

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019

ZZ

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Kõik sõidukid, mis kasutavad sertifikaati kooskõlas I lisa punktiga 2.1.1

otto-, diiselmootor

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019

AA Euro 6c Euro 6–1 M, N1 I klass otto-, diiselmootor     31.8.2018
BA Euro 6b Euro 6–1 M, N1 I klass otto-, diiselmootor     31.8.2018
AB Euro 6c Euro 6–1 N1 II klass otto-, diiselmootor     31.8.2019
BB Euro 6b Euro 6–1 N1 II klass otto-, diiselmootor     31.8.2019
AC Euro 6c Euro 6–1 N1 III klass, N2 otto-, diiselmootor     31.8.2019
BC Euro 6b Euro 6–1 N1 III klass, N2 otto-, diiselmootor     31.8.2019
AD Euro 6c Euro 6–2 M, N1 I klass otto-, diiselmootor   1.9.2018 31.8.2019
AE Euro 6c-EVAP Euro 6–2 N1 II klass otto-, diiselmootor   1.9.2019 31.8.2020
AF Euro 6c-EVAP Euro 6–2 N1 III klass, N2 otto-, diiselmootor   1.9.2019 31.8.2020
AG Euro 6d-TEMP Euro 6–2 M, N1 I klass PI, CI 1.9.2017 (*1)   31.8.2019
BG Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6–2 M, N1 I klass PI, CI     31.8.2019
CG Euro 6d-TEMP-ISC Euro 6-2 M, N1 I klass PI, CI 1.1.2019   31.8.2019
DG Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6-2 M, N1 I klass PI, CI 1.9.2019 1.9.2019 31.12.2020
AH Euro 6d-TEMP Euro 6–2 N1 II klass PI, CI 1.9.2018 (*1)   31.8.2019
BH Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6–2 N1 II klass PI, CI     31.8.2020
CH Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6–2 N1 II klass PI, CI 1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021
AI Euro 6d-TEMP Euro 6–2 N1 III klass, N2 PI, CI 1.9.2018 (*1)   31.8.2019
BI Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6–2 N1 III klass, N2 PI, CI     31.8.2020
CI Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6-2 N1 klass III,
N2
PI, CI 1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021
AJ Euro 6d Euro 6–2 M, N1 I klass PI, CI     31.8.2019
AK Euro 6d Euro 6–2 N1 II klass PI, CI     31.8.2020
AL Euro 6d Euro 6–2 N1 III klass, N2 PI, CI     31.8.2020
AM Euro 6d-ISC Euro 6-2 M, N1 I klass PI, CI     31.12.2020
AN Euro 6d-ISC Euro 6-2 N1 II klass PI, CI     31.12.2021
AO Euro 6d-ISC Euro 6-2 N1 klass III,
N2
PI, CI     31.12.2021
AP Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 M, N1 I klass PI, CI 1.1.2020 1.1.2021  
AQ Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 N1 II klass PI, CI 1.1.2021 1.1.2022  
AR Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 N1 klass III,
N2
PI, CI 1.1.2021 1.1.2022  
AX Ei kohaldata Ei kohaldata Kõik sõidukid aku, täiselektrimootor      
AY Ei kohaldata Ei kohaldata Kõik sõidukid kütuseelement      
AZ Ei kohaldata Ei kohaldata kõik sõidukid, mis kasutavad sertifikaati kooskõlas I lisa punktiga 2.1.1 otto-, diiselmootor      

Viited: Määrus nr 715/2007

 

Euro VI A, Euro VI B, Euro VI C ja Euro VI D: M1, M2, N1, N2 tuletatud massiga üle 2610 kg (erandina 2380-2610 kg), M3, N3

 

Tähe-märk

NOx 
piirnorm (1)

Tahkete osakeste piirnorm (2) CO
piirnorm (3)
 IUPR (4) Reaktiivi kvaliteet Täiendavad
OBD seire-seadmed (5)
Nõuded võimsus-läve kohta (6) Külmkäivitus ja tahkete osakeste arv Rakendamise kuupäev: uued tüübid Rakendamise kuupäev:
kõik mootor-sõidukid
Registreeri-mise lõppkuu-päev

A (7)  (8)

B (8)

Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Talitluse seire (9) (Ei kohaldata) Ülemineku-periood (10) Ülemineku-periood (11)

(Ei kohaldata)

20%

(Ei kohaldata)

31.12.2012 31.12.2013

31.8.2015 (7)

30.12.2016 (8)

B (12) Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Ei kohaldata Rida "Ülemineku-periood" tabelis 2 (Ei kohaldata) Ülemineku-periood (11) (Ei kohaldata) 20% (Ei kohaldata) 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016
C Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (13) Üldnõuded (14) Jah 20% (Ei kohaldata) 31.12.2015 31.12.2016 31.8.2019
D Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (13) Üldnõuded (14) Jah 10% (Ei kohaldata) 1.9.2018 1.9.2019 31.12.2021
E Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (13) Üldnõuded (14) Jah 10% Jah 1.1.2021(15) 1.1.2022 (15)  

Selgitus:

(1)  NOx piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakahekütuseliste mootorite ja selliste mootoritega sõidukite puhul ning vastavalt X lisa tabelile 2 ottomootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul.

(2)  Tahkete osakeste piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakahekütuseliste mootorite ja selliste mootoritega sõidukite puhul.

(3)  CO piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 2 ottomootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul.

(4)  IUPRi tehnilised kirjeldused on esitatud X lisas. Ottomootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul IUPRi ei rakendata.

(5)  Kohaldatakse ÜRO Majanduskomisjoni eeskirja nr 49 9.A lisa punktis 2.3.1.2 sätestatud täiendavaid sätteid seirenõuete kohta.

(6)  Kasutusel olevate sõidukite vastavuse nõue vastavalt II lisa 1. liitele.

(7)  Ottomootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul.

(8)  Diiselmootorite ja segakahekütuseliste mootorite ning selliste mootoritega sõidukite puhul.

(9)  Talitluse seire nõuded vastavalt X lisa punktile 2.1.1.

(10)  IUPRi üleminekuperioodi nõuded vastavalt X lisa 6. jaole.

(11)  Reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud üleminekuperioodi nõuded vastavalt XIII lisa punktile 7.1.

(12)  Üksnes ottomootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul.

(13)  IUPRi üldnõuded vastavalt X lisa 6. jaole.

(14)  Reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud üldnõuded vastavalt XIII lisa punktile 7.1.1.

(15)  Sõltub artiklis 17a sätestatud üleminekumeetmetest.

(Ei kohaldata)  Ei kohaldata

Viide: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 595/2009