Sõidukite heitmestandardid

Käesolevad heitmestandardid on informatiivsed.

EURO 3
   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2001
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2002
N1 I klass 1.01.2001
II/III klass 1.01.2002
M2; M3; N2; N3 1.10.2001

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ

 

EURO 4

 

   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2006
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2007
N1 I klass 1.01.2006
II/III klass 1.01.2007
M2; M3; N2; N3 1.10.2006

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 
EURO V (N2 tühimassiga üle 2585 kg; N3; M2; M3)
 

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

N2; M2 (tühimass üle 2585 kg); M3; N3 1.10.2009
M2 (tühimass kuni 2585 kg) 1.01.2011

Viited: Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 

EURO 5 ja 6: M1, M2, N1 ja N2 tuletatud massiga kuni 2610 kg (erandina kuni 2840 kg)

 

Täht

Heitestandard

OBD standard

Sõiduki kategooria ja klass

Mootor

Rakendamise kuupäev: uued tüübid

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

Registreerimise lõppkuupäev

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 klass I

otto-, diiselmootor

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G sotsiaalseteks erivajadusteks

diiselmootor

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (v.a M1G)

diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

M, N1 I klass

diiselmootor

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 II klass

diiselmootor

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 III klass, N2

diiselmootor

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2018

ZB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

ZC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

 

31.8.2019

▼M11

ZD

Euro 6c

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

 

1.9.2018

31.8.2019

ZE

Euro 6c

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

 

1.9.2019

31.8.2020

ZF

Euro 6c

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

 

1.9.2019

31.8.2020

▼M11

ZG

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.9.2017

1.9.2019

31.12.2020

ZH

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZI

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZJ

Euro 6d

Euro 6–2

M, N1 I klass

otto-, diiselmootor

1.1.2020

1.1.2021

 

ZK

Euro 6d

Euro 6–2

N1 II klass

otto-, diiselmootor

1.1.2021

1.1.2022

 

PLN

Euro 6d

Euro 6–2

N1 III klass, N2

otto-, diiselmootor

1.1.2021

1.1.2022

 

▼M8

ZX

Kogu veerem

Aku, täiselektrimootor

1.9.2009.

1.1.2011.

 

ZY

Kogu veerem

Kütuseelement, täiselektrimootor

1.9.2009.

1.1.2011.

 

ZZ

Kõik sõidukid, mis kasutavad sertifikaati kooskõlas I lisa punktiga 2.1.1

otto-, diiselmootor

1.9.2009

1.1.2011

 

Selgitus

„Euro 5a” heitestandard = ei hõlma muudetud kübemete ja tahkete osakeste arvu mõõtmisprotseduuri standard- ja segakütuseliste sõidukite puhul biokütuse heitekatsetes madalal temperatuuril; „Euro 5b” heitestandard = täielikud „Euro 5” heitenõuded, sealhulgas tahkete osakeste mõõtmise muudetud kord, tahkete osakeste arvulised piirmäärad diiselmootoriga sõidukite puhul ja segakütuseliste sõidukite puhul biokütuse heitekatsetes madalal temperatuuril; „Euro 6a” heitestandard = ei hõlma muudetud kübemete ja tahkete osakeste arvu mõõtmisprotseduuri standard- ja segakütuseliste sõidukite puhul biokütuse heitekatsetes madalal temperatuuril; „Euro 6b” heitestandard = „Euro 6” heitenõuded, sealhulgas tahkete osakeste mõõtmise muudetud kord, tahkete osakeste arvulised piirmäärad (ottomootoriga sõidukite puhul ajutised määrad) ja segakütuseliste sõidukite biokütuse heitekatsed madalal temperatuuril;
►M11   „Euro 6c” heitestandard = täielikud „Euro 6” heitenõuded, kuid ilma koguseliste RDE nõueteta, st „Euro 6b” heitestandard, tahkete osakeste lõplikud arvulised piirmäärad ottomootoriga sõidukite puhul, E10 ja B7 etalonkütuse kasutamine (vajaduse korral), mida hinnatakse kohustusliku laboratoorse katsetsükli käigus, ning RDE katsed ainult järelevalve eesmärgil (NTE piirnorme kohaldamiseta); „Euro 6d-TEMP” heitestandard = täielikud „Euro 6” heitenõuded, st „Euro 6b” heitestandard, tahkete osakeste lõplikud arvulised piirmäärad ottomootoriga sõidukite puhul, E10 ja B7 etalonkütuse kasutamine (vajaduse korral), mida hinnatakse kohustusliku laboratoorse katsetsükli käigus, ning RDE katsed ajutiste vastavustegurite kontrollimiseks;  
►M11   „Euro 6d” heitestandard = täielikud „Euro 6” heitenõuded, st „Euro 6b” heitestandard, tahkete osakeste lõplikud arvulised piirmäärad ottomootoriga sõidukite puhul, E10 ja B7 etalonkütuse kasutamine (vajaduse korral), mida hinnatakse kohustusliku laboratoorse katsetsükli käigus, ning RDE katsed lõplike vastavustegurite kontrollimiseks;  
◄ „Euro 5” OBD standard = „Euro 5” OBD baasstandardid, millest on välja arvatud toimivuskoefitsiendid (IUPR), bensiinimootoriga sõidukite NOx seire ja tahkete osakeste massi rangemad piirmäärad diiselsõidukitel; „Euro 5+” OBD standard = hõlmab kasutusel olevate sõidukite leevendatud vastavusnorme (IUPR), bensiinimootoriga sõidukite NOx seiret ja tahkete osakeste arvu rangemaid piirmäärasid diiselsõidukite puhul; „Euro 6-” OBD standard = leebemad OBD piirmäärad; „Euro 6- plus IUPR” OBD standard = hõlmab diiselsõidukite leebemaid OBD piirmäärasid ja kasutusel olevate sõidukite leebemaid vastavusnorme (IUPR); „Euro 6-1” OBD standard = täielikud „Euro 6” OBD-nõuded, kuid OBD ajutiste piirmääradega, nagu on määratletud XI lisa punktis 2.3.4, ja osaliselt leevendatud vastavusnormidega (IUPR); „Euro 6-2” OBD standard = täielikud „Euro 6” OBD-nõuded, kuid OBD lõplike piirmääradega, nagu on määratletud XI lisa punktis 2.3.3. 

▼B

2. Tüübikinnitusnumbrite näidised 2.1. Allpool on näide Euro 5 sõiduauto esmase laiendusteta tüübikinnituse kohta. Tüübikinnitus anti põhimääruse ja selle rakendusmääruse alusel, seega neljas osa on 0001. Sõiduk kuulub kategooriasse M1, mida tähistab A-täht. Tüübikinnitus anti Hollandis: e4*715/2007*692/2008A*0001*00 2.2. Teine näide kujutab sotsiaalsete erivajaduste nõuetele vastava M1G-kategooria Euro 5 sõiduauto (C-täht) teise laienduse neljandat tüübikinnitust. Tüübikinnitus anti põhimääruse ja muutmismääruse alusel 2009. aastal Saksamaal: e1*715/2007*…/2009C*0004*02

Viited: Määrus nr 715/2007

 

Euro VI A, Euro VI B, Euro VI C ja Euro VI D: M1, M2, N1, N2 tuletatud massiga üle 2610 kg (erandina 2380-2610 kg), M3, N3

 

Tähemärk

NOx OTL (1)

Tahkete osakeste piirnorm (2) CO piirnorm (6)  IUPR (13) Reaktiivi kvaliteet Pardadiagnostika täiendavad seireseadmed (12) Nõuded võimsus-läve kohta (14) Rakendamise kuupäev: uued tüübid Rakendamise kuupäev: kõik mootorsõidukid Registreeri-mise lõppkuu-päev
A (9)(10)
B (10)
Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Talitluse seire (3) Ei kohaldata Ülemineku-periood (7) Ülemineku-periood (4) Ei kohaldata 20% 31.12.2012 31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11) Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Ei kohaldata Rida "Ülemineku-periood" tabelis 2 Ei kohaldata Ülemineku-periood (4) Ei kohaldata 20% 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016
C Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (8) Üldnõuded (5) Jah 20% 31.12.2015 31.12.2016 31.8.2019
D Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (8) Üldnõuded (5) Jah 10% 1.9.2018 1.9.2019  

Selgitus:

(1)  NOx piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakütuseliste mootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul ning vastavalt X lisa tabelile 2 ottomootorite ja vastavate sõidukite puhul.

(2)  Tahkete osakeste piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakütuseliste mootorite ja vastavate sõidukite puhul.

(3)  X lisa punktis 2.1.1 sätestatud „talitluse seire“ nõuded.

(4)  XIII lisa punktis 7.1 reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud „üleminekuperioodi“ nõuded.

(5)  XIII lisa punktis 7.1.1 reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud „üldnõuded“.

(6)  X lisa tabelis 2 sätestatud CO piirnormi seire nõuded ottomootoritele.

(7)  X lisa 6. jaos sätestatud IUPRi „üleminekuperioodi“ nõuded.

(8)  X lisa 6. jaos sätestatud IUPRi üldnõuded.

(9)  Ottomootoritele ja nendega varustatud sõidukitele.

(10)  Diiselmootoritele ja segakütuselistele mootoritele ning nendega varustatud sõidukitele.

(11)  Üksnes ottomootoritele ja nendega varustatud sõidukitele.

(12)  Kohaldatakse UNECE eeskirja nr 49 9A lisa punktis 2.3.1.2 sätestatud täiendavaid sätteid seirenõuete kohta.

(13)  IUPRi tehniline kirjeldus on esitatud X lisas. Ottomootorite ja nendega varustatud sõidukite puhul IUPRi ei rakendata.

(14)  Kasutusel olevate sõidukite vastavuse nõue vastavalt II lisa 1. liitele.

Viited: Määrus nr 595/2009