Sõidukite heitmestandardid

Käesolevad heitmestandardid on informatiivsed.

EURO 3
   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2001
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2002
N1 I klass 1.01.2001
II/III klass 1.01.2002
M2; M3; N2; N3 1.10.2001

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ

 

EURO 4

 

   

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

M1 Täismass ≤ 2500 kg 1.01.2006
Täismass ˃ 2500 kg 1.01.2007
N1 I klass 1.01.2006
II/III klass 1.01.2007
M2; M3; N2; N3 1.10.2006

Viited: Direktiiv 70/220/EMÜ, Direktiiv 88/77/EMÜ, Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 
EURO V (N2 tühimassiga üle 2585 kg; N3; M2; M3)
 

Rakendamise kuupäev: uued sõidukid

N2; M2 (tühimass üle 2585 kg); M3; N3 1.10.2009
M2 (tühimass kuni 2585 kg) 1.01.2011

Viited: Direktiiv 1999/96/EÜ, Direktiiv 2005/55/EÜ

 

EURO 5 ja 6: M1, M2, N1 ja N2 tuletatud massiga kuni 2610 kg (erandina kuni 2840 kg)

 

Täht Heitmestandard OBD standard Sõiduki kategooria ja klass Mootor Rakendamise kuupäev: uued tüübid Rakendamise kuupäev: uued sõidukid Registreerimise lõppkuupäev
A Euro 5a Euro 5 M, N1, I klass otto, diisel 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012
B Euro 5a Euro 5 M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (va M1G) diisel 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012
C Euro 5a Euro 5 M1G sotsiaalseteks erivajadusteks  diisel 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012
D Euro 5a Euro 5 N1 II klass otto, diisel 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012
E Euro 5a Euro 5 N1 III klass, N2 otto, diisel 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012
F Euro 5b Euro 5 M, N1 I klass otto, diisel 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013
G Euro 5b Euro 5 M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (va M1G) diisel 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013
H Euro 5b Euro 5 N1 II klass otto, diisel 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013
I Euro 5b Euro 5 N1 III klass, N2 otto, diisel 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013
J Euro 5b Euro 5+ M, N1 I klass otto, diisel 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015
K Euro 5b Euro 5+ M1 sotsiaalseteks erivajadusteks (va M1G) diisel 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015
L Euro 5b Euro 5+ N1 II klass otto, diisel 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016
Euro 5b Euro 5+ N1 III klass, N2 otto, diisel 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016
N Euro 6a Euro 6- M, N1 I klass diisel     31.12.2012
O Euro 6a Euro 6- N1 II klass diisel     31.12.2012
P Euro 6a Euro 6- N1 III klass, N2 diisel     31.12.2012
Q Euro 6b Euro 6- M, N1 I klass diisel     31.12.2013
R Euro 6b Euro 6- N1 II klass diisel     31.12.2013
S Euro 6b Euro 6- N1 III klass, N2 diisel     31.12.2013
T Euro 6b Euro 6- plus IUPR M, N1 I klass diisel     31.8.2015
U Euro 6b Euro 6- plus IUPR N1 II klass diisel     31.8.2016
V Euro 6b Euro 6- plus IUPR N1 III klass, N2 diisel     31.8.2016
W Euro 6b Euro 6-1 M, N1 I klass otto, diisel 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018
X Euro 6b Euro 6-1 N1 II klass otto, diisel 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019
Y Euro 6b Euro 6-1 N1 III klass, N2 otto, diisel 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019
ZA Euro 6c Euro 6-2 M, N1 I klass otto, diisel 1.9.2017 1.9.2018  
ZB Euro 6c Euro 6-2 N1 II klass otto, diisel 1.9.2018 1.9.2019  
ZC Euro 6c Euro 6-2 N1 III klass, N2 otto, diisel 1.9.2018 1.9.2019  
ZX ei kohaldata ei kohaldata Kogu sõidukid

aku, täiselektrimootor

1.9.2009 1.1.2011  
ZY ei kohaldata

ei kohaldata

Kogu sõidukid Kütuseelement, täiselektrimootor 1.9.2009 1.1.2011  
ZZ ei kohaldata ei kohaldata Kõik sõidukid, mis kasutavad sertifikaati kooskõlas I lisa punktiga 2.1.1 otto, diisel 1.9.2009 1.1.2011  

Viited: Määrus nr 715/2007

 

Euro VI A, Euro VI B, Euro VI C ja Euro VI D: M1, M2, N1, N2 tuletatud massiga üle 2610 kg (erandina 2380-2610 kg), M3, N3

 

Tähemärk

NOx OTL (1)

Tahkete osakeste piirnorm (2) CO piirnorm (6)  IUPR (13) Reaktiivi kvaliteet Pardadiagnostika täiendavad seireseadmed (12) Nõuded võimsus-läve kohta (14) Rakendamise kuupäev: uued tüübid Rakendamise kuupäev: kõik mootorsõidukid Registreeri-mise lõppkuu-päev
A (9)(10)
B (10)
Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Talitluse seire (3) Ei kohaldata Ülemineku-periood (7) Ülemineku-periood (4) Ei kohaldata 20% 31.12.2012 31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11) Rida "Ülemineku-periood" tabelites 1 ja 2 Ei kohaldata Rida "Ülemineku-periood" tabelis 2 Ei kohaldata Ülemineku-periood (4) Ei kohaldata 20% 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016
C Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (8) Üldnõuded (5) Jah 20% 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2018
D Rida "Üldnõuded" tabelites 1 ja 2 Rida "Üldnõuded" tabelis 1 Rida "Üldnõuded" tabelis 2 Üldnõuded (8) Üldnõuded (5) Jah 10% 1.9.2018 1.9.2019  

Selgitus:

(1)  NOx piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakütuseliste mootorite ja sellise mootoriga sõidukite puhul ning vastavalt X lisa tabelile 2 ottomootorite ja vastavate sõidukite puhul.

(2)  Tahkete osakeste piirnormi seire nõuded vastavalt X lisa tabelile 1 diiselmootorite ja segakütuseliste mootorite ja vastavate sõidukite puhul.

(3)  X lisa punktis 2.1.1 sätestatud „talitluse seire“ nõuded.

(4)  XIII lisa punktis 7.1 reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud „üleminekuperioodi“ nõuded.

(5)  XIII lisa punktis 7.1.1 reaktiivi kvaliteedi suhtes sätestatud „üldnõuded“.

(6)  X lisa tabelis 2 sätestatud CO piirnormi seire nõuded ottomootoritele.

(7)  X lisa 6. jaos sätestatud IUPRi „üleminekuperioodi“ nõuded.

(8)  X lisa 6. jaos sätestatud IUPRi üldnõuded.

(9)  Ottomootoritele ja nendega varustatud sõidukitele.

(10)  Diiselmootoritele ja segakütuselistele mootoritele ning nendega varustatud sõidukitele.

(11)  Üksnes ottomootoritele ja nendega varustatud sõidukitele.

(12)  Kohaldatakse UNECE eeskirja nr 49 9A lisa punktis 2.3.1.2 sätestatud täiendavaid sätteid seirenõuete kohta.

(13)  IUPRi tehniline kirjeldus on esitatud X lisas. Ottomootorite ja nendega varustatud sõidukite puhul IUPRi ei rakendata.

(14)  Kasutusel olevate sõidukite vastavuse nõue vastavalt II lisa 1. liitele.

Viited: Määrus nr 595/2009