Sõidukite ja masinate kategooriad

Sõidukite kategooriad

 

M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • M1 kategooria (sõiduauto) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.
 • M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t.
 • M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t.
 • M2 ja M3 kategooria sõidukite alamjaotus:

   

 1. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale:

  A klass - seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused.

  B klass - sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele.

 2. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale:

  I klass - seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad sõitjate sagedast liikumist.

  II klass - peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid sõitjaid.

  III klass - ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.

N kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • N1 kategooria (kaubik) on sõiduk, mille täismass ei ületa 3,5 t.
   

  N1 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:

  I klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ei ületa 1305 kg;
  II klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1305 kg, kuid ei ületa 1760 kg;
  III klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1760 kg.
  * Tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass 75 kg ja millele on liidetud mass 100 kg.

 • N2 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t.
 • N3 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 12 t.

L-kategooria sõidukid on kahe-, kolme- ja neljarattalised sõidukid, sh mootoriga jalgrattad, kahe- ja kolmerattalised mopeedid, kahe- ja kolmerattalised mootorrattad, külghaagisega mootorrattad, kerged ja rasked neljarattalised teeliiklussõidukid ning kerged ja rasked neljarattalised liikurid.

 

 • L1e kategooria (kerged kaherattalised mootorsõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L1e-A (mootoriga jalgrattad);
  • alamkategooria L1e-B (kaherattalised mopeedid).
 • L2e kategooria (kolmerattalised mopeedid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L2e-P (reisijate veoks ette nähtud kolmerattalised mopeedid);
  • alamkategooria L2e-U (tarbesõidukina ette nähtud kolmerattalised mopeedid).
 • L3e kategooria (kaherattalised mootorrattad) jaguneb alamkategooriateks:
  • mootorratta võimsuse järgi *, mille alusel jagunevad sõidukid omakorda:
   - alamkategooria L3e-A1 (väikese võimsusega mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A2 (keskmise võimsusega mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A3 (suure võimsusega mootorrattad);
  • eriotstarbe järgi:
   - alamkategooria L3e-A1E, L3e-A2E või L3e-A3E (Enduro-mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A1T, L3e-A2T või L3e-A3T (Trial-mootorrattad);

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18); võimsuse määratlused, A1- ja A2-kategooria, artikli 4 lõike 3 punktides a ja b.

 • L4e kategooria – kaherattalised külghaagisega mootorrattad.
 •  L5e kategooria (kolmerattalised mootorsõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L5e-A (kolmerattalised sõidukid): peamiselt reisijate veoks ette nähtud sõidukid;
  • alamkategooria L5e-B (kolmerattalised kommertssõidukid): kolmerattalised tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks.
 • L6e kategooria (kerged neljarattalised sõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L6e-A (kerged neljarattalised teeliiklussõidukid);
  • alamkategooria L6e-B (kerged neljarattalised liikurid), mis jaguneb omakorda:
   - alamkategooria L6e-BU (kerged neljarattalised kaubaveoliikurid): tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks;
   - alamkategooria L6e-BP (kerged neljarattalised liikurid reisijate veoks): sõidukid, mis on ette nähtud peamiselt reisijate veoks.
 • L7e kategooria (rasked neljarattalised sõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L7e-A (rasked neljarattalised teeliiklussõidukid), mis jaguneb omakorda:
   - L7e-A1: alamkategooria A1 neljarattalised teeliiklussõidukid;
   - L7e-A2: alamkategooria A2 neljarattalised teeliiklussõidukid;
  • alamkategooria L7e-B (rasked neljarattalised maastikusõidukid), mis jaguneb omakorda:
   - L7e-B1: neljarattalised maastikusõidukid;
   - L7e-B2: kõrvutiasetsevate istmetega (side-by-side) bagid;
  • alamkategooria L7e-C (rasked neljarattalised liikurid), mis jaguneb omakorda:
   - alamkategooria L7e-CU (rasked neljarattalised kaubaveoliikurid): tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks;
   - alamkategooria L7e-CP (reisijate veoks mõeldud rasked neljarattalised liikurid): sõidukid, mis on ette nähtud peamiselt reisijate veoks.

 

O kategooria sõidukid on haagised:

 • O1 kategooria on haagis, mille täismass ei ületa 0,75 t.
 • O2 kategooria on haagis, mille täismass on üle 0,75 t, kuid ei ületa 3,5 t.
 • O3 kategooria on haagis, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 10 t.
 • O4 kategooria on haagis, mille täismass on üle 10 t.