Sõidukite ja masinate kategooriad

Sõidukite kategooriad klassifitseerivad sõidukeid regulatiivsetel eesmärkidel, võimaldades tootjatel saada kasu ELi ühtsest turust ja võimaldades neil oma tooteid EList väljapoole eksportida.

Sõidukite määratlemine sellisel moel on vajalik kasko- ja/või liikluskindlustuste sõlmimisel, juhilubade taotlemisel jms.

Sõidukite ja masinate kategooriad on hästitoimiva tüübikinnituse süsteemi aluseks. ELi tüübikinnitussüsteem ja selle süsteemi ülemaailmne tehniline ühtlustatus (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) kontekstis) võimaldab tootjatel kasutada nii ELi siseturu kui ka väljapoole Euroopa piire ulatuva globaalse turu pakutavaid võimalusi.

Sõidukite kategooriad on üldjuhul ELis ühtlustatud, kuid liikmesriikidel on õigus võtta kasutusele ka riiklikud sõidukite ja masinate kategooriad, mis ühtlustatud kategooriate alla ei liigitu (nt MS ja LM Eestis).

ELis ühtlustatud sõidukite kategooriad on:

  • M-kategooria – reisijate veoks ettenähtud sõidukid
  • N-kategooria – veoseveoks ettenähtud sõidukid
  • L-kategooria – kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukid
  • T-, R-, C-kategooria – põllu- ja metsamajanduses kasutatavad sõidukid
  • O-kategooria – haagised