Autod ja haagised

M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • M1 kategooria (sõiduauto) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.
 • M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t.
 • M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t.
 • M2 ja M3 kategooria sõidukite alamjaotus:
 1. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale:
  A klass - seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused.
  B klass - sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele.
   
 2. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale:
  I klass - seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad sõitjate sagedast liikumist.
  II klass - peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid sõitjaid.
  III klass - ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.

N kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • N1 kategooria (kaubik) on sõiduk, mille täismass ei ületa 3,5 t.

  N1 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:

  I klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ei ületa 1305 kg;
  II klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1305 kg, kuid ei ületa 1760 kg;
  III klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1760 kg.

* Tuletatud mass on töökorras sõiduki mass, millest on lahutatud juhi ühtne mass 75 kg ning millele on liidetud ühtne mass 100 kg. Töökorras sõiduki mass on märgitud sõiduki tüübivastavuse tunnistusele.

 • N2 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t.
 • N3 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 12 t.

 

O kategooria sõidukid on haagised:

 • O1 kategooria on haagis, mille täismass ei ületa 0,75 t.
 • O2 kategooria on haagis, mille täismass on üle 0,75 t, kuid ei ületa 3,5 t.
 • O3 kategooria on haagis, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 10 t.
 • O4 kategooria on haagis, mille täismass on üle 10 t.

Haagise keretüübid:

 • Poolhaagis (DA) - Haagis, mis on projekteeritud ja valmistatud haakimiseks veduki või eelikuga ning mille vertikaalkoormus vedukile või eelikule on märkimisväärne. Haakimisel kasutatakse veopolti või sadulhaakeseadist.
 • Täishaagis (DB) - Haagis, millel on vähemalt kaks telge, millest vähemalt üks on juhitav, ning: a)mis on varustatud (haagise suhtes) vertikaalsuunas liikuva haakeseadmega ja b) mille staatiline vertikaalkoormus vedukile on väiksem kui 100 daN.
 • Kesktelghaagis (DC) - Haagis, mille telg paikneb (teljed paiknevad) (ühtlaselt koormatud) sõiduki raskuskeskme lähedal, nii et vedukile kantakse üle ainult väike staatiline vertikaalkoormus, mis ei ületa 10 % haagise täismassile vastavast koormusest või 1 000 daN koormust (olenevalt sellest, kumb on väiksem).
 • Jäiga haakeseadmega haagis (DE) - Ühe teljega või teljerühmaga haagis, mille haakeseadise konstruktsiooni eripära tõttu vedukile üle kantav staatiline koormus ei ole suurem kui 4 000 daN ning mis ei vasta kesktelghaagise määratlusele. Haakimisel ei kasutata veopolti või sadulhaakeseadist.
 

Sõidukite kategooriad, kasutamise, registreerimise ja tehnoülevaatuse tingimused

 

Kategooria Nimetus Ühtsed kategooriat määravad omadused Alamkategooriat määravad omadused Registreerimine ja tüübikinnitus (esmaregistreerimise aja järgi) Teeliikluses osalemine Korraline tehnoülevaatus
M
M1 Sõiduauto *peamiselt reisijate ja nende pagasi veoks projekteeritud ja valmistatud mootorsõidukid. *M-kategooria sõidukid, millel on lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta;
*ei ole ruumi seisukohtade jaoks;
*istekohtade arv võib piirduda ühe istekohaga (juhiiste).

Registreerimine on kohustuslik.

Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.1998.
EÜ-kogusõiduki-tüübikinnitus alates 01.01.1998.

Jah, on lubatud.

Uus sõiduk hiljemalt 48 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.
Kasutatud mitte üle 10 a. sõiduk hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
Kasutatud üle 10 a. sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

M2 Buss *M-kategooria sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta;
*täismass on kuni 5000 kg;
*võib lisaks istekohtadele olla ruumi ka seisukohtade jaoks.

Registreerimine on kohustuslik.

Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.1998.
EÜ-kogusõiduki-tüübikinnitus alates 29.10.2010 (komplektsed) või 29.10.2011 (komplekteeritud).

Uus sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud mitte üle 10 a. sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

Kasutatud üle 10 a. sõiduk hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

M3 Buss *M-kategooria sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta;
*täismass on üle 5000 kg;
*võib olla ruumi seisukohtade jaoks.
N
N1 Veoauto *peamiselt kaubaveoks projekteeritud ja valmistatud mootorsõidukid;
*sõidukite kaubaveovõimsus väljendatuna kilogrammides peab olema võrdne reisijateveo võimsusega või sellest suurem.
*täismass kuni 3500 kg;
*lisaks juhiistmele kuni kuus istekohta.

Registreerimine on kohustuslik.

Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.1998.
EÜ-kogusõiduki-tüübikinnitus alates 29.10.2011 (komplektsed) või 29.04.2013 (komplekteeritud).

Jah, on lubatud.

Uus sõiduk hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

N2 Veoauto *täismass üle 3500 kg, kuid alla 12000 kg;
*lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta.
 

Uus sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

N3 Veoauto *täismass üle 12000 kg;
*lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta.
 
O Haagised          
O1 Kerghaagis *mitteiseliikuv ratastel sõiduk, mis on konstrueeritud ja valmistatud vedamiseks mootorsõiduki poolt;
*(kaasa arvatud sadulhaagised) mis on kaupade või reisijate veoks (sh reisijate majutamiseks) projekteeritud ja valmistatud.
*haagised täismassiga kuni 0,75 t.

Registreerimine on kohustuslik.

Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.2001.
EÜ-kogusõiduki-tüübikinnitus alates 29.10.2012 (mittekomplektsed ja komplektsed ) või 29.10.2013 (komplekteeritud) või 29.10.2014 (eriotstarbelised).

Jah, on lubatud.

Uus sõiduk hiljemalt 48 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud sõiduk hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. 

O2 Haagis *haagised täismassiga üle 0,75 t, kuid alla 3,5 t.

Uus sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. 

O3 *haagised täismassiga üle 3,5 t, kuid alla 10 t.
O4 *haagised täismassiga üle 10 t.