Maastikusõidukid

MS kategooria sõidukid on mootori jõul maastikul liikumiseks ette nähtud liiklusvahend:

  • MS1 kategooria (mootorsaan) on jalaste ja roomikuga varustatud mootori jõul jääl või lumel liikumiseks ette nähtud maastikusõiduk, millel lisaks juhi istekohale on kuni kaks istekohta.
  • MS2 kategooria (ratasmaastikusõiduk) on vähemalt kolmerattaline maastikusõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 90 cm3 ja mis on valmistaja poolt ette nähtud maastikul liikumiseks. Ratasmaastikusõidukiks loetakse ka maastikusõiduk, mille kõik rattad on asendatavad või asendatud roomikutega. Ratasmaastikusõidukiks ei loeta mootorsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liikumiseks ette nähtud ka teel liikumiseks.
 

Sõidukite kategooriad, kasutamise, registreerimise ja tehnoülevaatuse tingimused 

Kategooria Alamkategooria Nimetus Ühtsed kategooriat määravad omadused Alamkategooriat määravad omadused Registreerimine ja tüübikinnitus (esmaregistreerimise aja järgi) Teeliikluses osalemine Korraline tehnoülevaatus
MS
  MS1 Mootorsaan *mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend. *jalaste ja roomikuga varustatud mootori jõul jääl või lumel liikumiseks ette nähtud maastikusõiduk, millel lisaks juhi istekohale on kuni kaks istekohta. Registreerimine on kohustuslik, va. need mida kasutatakse ainult valdaja või omaniku territooriumil või selleks ettenähtud kohtades treeninguteks ja võistlusteks.

Tüübikinnitamisele ei kuulu.
Ei ole lubatud, va. jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav. Ei kuulu korralisele tehnoülevaatusele.

Tehnoseisukorra eest seisab maastikusõiduki omanik.
  MS2 Ratasmaastikusõiduk *vähemalt kolm ratast;
*sisepõlemismootori töömaht üle 90 cm3;
*valmistaja poolt ette nähtud maastikul liikumiseks;
*ratasmaastikusõidukiks ei loeta mootorsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liikumiseks ette nähtud ka teel liikumiseks.